Pencarum KWSP Boleh Pinjam Bank Mulai 7 April, Kadar Faedah Rendah 4-5%

Bermula 7 April ini, pencarum KWSP yang berusia 40 hingga 50 tahun dan ada tabungan berjumlah RM3,000 dalam Akaun 2 layak membuat pinjaman bank.

pencarum kwsp boleh pinjam bank mulai 7 april, kadar faedah rendah 4-5%

Menurut KWSP, dua bank yang menyediaka kemudahan pinjaman itu adalah Bank Simpanan Nasional (BSN) dan MBSM Bank dengan kadar faedah (Konvensional) atau kadar keuntungan (Islamik) diantara 4 hingga 5% sahaja, jauh lebih rendah berbanding kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15%.

 

Bagi menyemak kelayak dan amaun peribadi yang boleh dimohon, pencarum KWSP boleh melayari laman sesawang https://fsa2.kwsp.gov.my bermula 5 April ini.

 

Berikut adalah perkara yang perlu anda tahu sekiranya anda ingin membuat permohonan bagi Fasiliti Sokongan Akaun 2 KWSP.

 

Apakah itu fasiliti Sokongan Akaun 2 KWSP?

 • Ia merupakan satu kemudahan yang bertujuan membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan.
 • Simpanan dalam Akaun 2 hanya boleh digunakan untuk membayar pembiayaan peribadi menerusi permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun.
 • Pengeluaran ini bersyarat iaitu pembayaran hanya akan dibuat kepada institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur 50 hingga 55 tahun.

 

Apakah manfaat fasiliti ini?

 • Fasiliti sokongan ini menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu ketidakcukupan tunai sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi.
 • Simpanan ahli akan kekal dalam Akaun 2 dan terus menerima dividen tahunan KWSP.
 • Ia membolehkan ahli mengambil manfaat daripada kuasa pengkompaunan dividen ke atas simpanan persaraan mereka

 

Bagaimana FSA2 dilaksanakan?

Ia dilaksanakan dalam dua fasa.

 • Fasa 1 (permohonan bagi ahli berumur 40 tahun ke atas) dibuka bermula 7 April 2023
 • Fasa 2 (permohonan bagi ahli berumur dibawah 40 tahun) akan dimaklumkan kelak.

 

Bagaimana permohonan dapat dibuat?

 • Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian.
 • Ahli perlu membuat semakan awal kelakayan dalam Akaun 2 KWSP terlebih dahulu.
 • Bermula 5 April 2023, ahli boleh melawat https://fsa2.kwsp.gov.my untuk menyemak kelayakan dan amaun pembiayaan peribadi yang boleh dimohon

 

Apakah syarat yang ditetapkan?

 • Semua ahli KWSP di bawah umur 55 tahun boleh membuat notis awal untuk pengeluaran umur 50 tahun atau 55 Tahun,
 • Syaratnya mereka mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP.
 • Jumlah pembiayaan maksimum RM50,000 (tertakluk kepada baki Akaun 2 KWSP).
 • Tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun.

 

Bank apakah yang akan mengambil bahagian?

 • MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN).
 • KWSP akan mempertimbang menambah peningkatan lebih banyak bank pada masa hadapan.

 

Apakah proses yang dilakukan pihak bank?

 • Pihak bank akan mentadbir sepenuhnya proses permohonan untuk pembiayaan peribadi melalui kemudahan ini.
 • Ia tertakluk kepada pembiayaan dan rangka kerja kredit mereka.

 

Berapakah kadar faedah yang dikenakan?

 • Faedah (Konvensional) atau kadar keuntungan (Islamik) antara 4% hingga 5%.
 • Ia lebih rendah dan berpatutan daripada kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15%.

 

Bagaimana pembayaran pembiayaan dibuat?

 • KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank.
 • Jumlah yang dibayar akan digunakan untuk menjelaskan baki pembiayaan peribadi, sekiranya ada, sebelum memulangkan sebarang lebihan kepada ahli.

pencarum kwsp boleh pinjam bank mulai 7 april, kadar faedah rendah 4-5%

 

Sumber: Astro AWANI / KWSP