Nama Tempat Ni Ada 85 Huruf Dan Diiktiraf Sebagai Nama Tempat Terpanjang Di Duni

nama tempat ni ada 85 huruf dan diiktiraf sebagai nama tempat terpanjang di duni

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu adalah nama terpanjang untuk sesebuah tempat di New Zealand. Ia adalah sebuah bukit berhampiran Porangahau, selatan Waipukurau di selatan Teluk Hawke. Ketinggian bukit adalah 305 meter.

Nama bukit ini mempunyai 85 huruf dan tersenarai dalam Guinness World Book of Records sebgai nama terpanjang di dunia.

Cara untuk sebut adalah macam ni, Tau-ma-ta-fa-ka-ta-ngi-ha-nga-ko-au-au-o-ta-ma-te-a-tu-ri-pu-ka-ka-pi-ki-mau-nga-ho-ro-nu-ku-po-kai-fe-nu-a-ki-ta-na-ta-hu. Membawa maksud, ‘The summit where Tamatea, the man with big knees, the slider, climberof mountains, the land swallower who travelled about.

Sumber: Libur.Com

Oleh: Khalie Azmi