Pakar AI Adalah Antara 8 Job Paling Tinggi ‘Demand’ Tahun 2024 - Laporan

Terdapat banyak pekerjaan yang ditawarkan kepada umum, cuma bezanya mungkin daripada segi permintaan atau demand dari industri. Tambah pula dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dari hari ke hari, banyak pekerjaan yang kini telah digantikan dengan robot.

 

Buat anda yang mungkin sedang mempertimbangkan laluan kerjaya dengan prospek pekerjaan yang kukuh, berikut adalah antara lapan bidang yang akan mendapat permintaan tinggi bagi tahun 2024, menurut laporan Indeed.

 

1.        Pakar kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) kini semakin berkembang menembusi pelbagai industri. Untuk itu, mungkin terdapat permintaan tinggi untuk golongan profesional dalam bidang ini.

Golongan profesional dalam bidang ini akan memainkan peranan penting dalam membangunkan dan melaksanakan AI serta algoritma dan model pembelajaran mesin. Hal ini bagi memastikan bahawa program yang dicipta berfungsi dengan baik, dan sejajar dengan matlamat perniagaan.

 

2.        Saintis data

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Saintis data adalah individu yang bertanggungjawab untuk menganalisis set data untuk mendapatkan maklumat yang berguna. Mereka menggunakan pelbagai kaedah seperti statistik, kecerdasan buatan, dan teknik pengkomputeran untuk meneroka data.

Tugas utama saintis data termasuk membersihkan data, menterjemahkan maklumat yang diperoleh, membuat ramalan, serta menghasilkan model matematik atau algoritma untuk membantu dalam membuat keputusan.

Saintis data juga mungkin terlibat dalam penyediaan laporan atau visualisasi data untuk memudahkan pemahaman hasil analisis kepada pihak lain. Peranan ini memerlukan kemahiran teknikal yang kukuh dan keupayaan untuk menterjemahkan data menjadi pandangan yang berguna bagi organisasi atau masyarakat secara keseluruhan.

 

3.        Pakar keselamatan siber

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Pakar keselamatan siber adalah individu yang bertanggungjawab untuk melindungi sistem komputer, rangkaian, dan data dari serangan siber. Mereka menganalisis risiko keselamatan, mengenal pasti kelemahan dalam sistem, dan membangunkan strategi keselamatan untuk melindungi maklumat daripada penyerang.

Tugas mereka termasuk mengesan ancaman siber, memberikan nasihat tentang langkah-langkah keselamatan yang sesuai, memantau kejadian keselamatan, serta memulihkan sistem jika berlaku serangan.

Pakar keselamatan siber juga terlibat dalam menyusun dasar dan prosedur keselamatan, serta memberi latihan kepada kakitangan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan siber dalam organisasi. Peranan ini memerlukan pengetahuan teknikal yang mendalam dalam keselamatan IT dan keupayaan untuk mengendalikan ancaman siber yang berterusan.

 

4.        Pemaju rantaian blok (blockchain)

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Pemaju rantaian blok adalah individu yang bertanggungjawab untuk membina, menguji, dan menguruskan aplikasi atau protokol berdasarkan teknologi rantaian blok (blockchain). Mereka merancang sistem rantaian blok, mencipta kod, dan membangunkan aplikasi yang menggunakan teknologi ini.

Tugas utama mereka termasuk memastikan keselamatan, kebolehlaksanaan, dan kebolehpercayaan rantaian blok, serta menyelaraskan aplikasi dengan keperluan pengguna atau organisasi.

Pemaju rantaian blok juga terlibat dalam penyelidikan untuk meningkatkan teknologi rantaian blok, menyelaraskan aplikasi dengan inovasi terkini, dan memastikan operasi yang lancar untuk penggunaan praktikal. Peranan ini memerlukan kecekapan dalam pengaturcaraan, pemahaman yang mendalam tentang rantaian blok, dan kemahiran dalam membangunkan aplikasi berdasarkan teknologi ini.

 

5.        Pakar teknologi dalam bidang kesihatan

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Pakar teknologi dalam bidang kesihatan ialah individu yang menggunakan pengetahuan teknologi untuk memperbaiki, membangunkan, dan mengaplikasikan inovasi dalam industri kesihatan.

Mereka menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, kejuruteraan perisian, dan peranti perubatan untuk mencipta aplikasi, peranti, atau sistem yang dapat meningkatkan penjagaan kesihatan.

Tugas utama mereka termasuk mencipta perisian kesihatan, menganalisis data kesihatan, membangunkan peranti perubatan pintar, serta memperkenalkan sistem teleperubatan untuk meningkatkan diagnosis, rawatan, dan penjagaan kesihatan.

Pakar teknologi dalam bidang kesihatan juga terlibat dalam penyelidikan, penyampaian latihan, dan menyesuaikan teknologi dengan keperluan klinikal untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan penjagaan kesihatan. Peranan ini memerlukan keupayaan dalam kedua-dua bidang kesihatan dan teknologi untuk menyumbang kepada inovasi dalam penjagaan kesihatan.

 

6.        Pakar tenaga boleh diperbaharui

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Pakar tenaga boleh diperbaharui ialah individu yang pakar dalam menggunakan dan mengembangkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, seperti tenaga suria, angin, hidro, atau tenaga bio. Mereka terlibat dalam merancang, membangun, dan mengurus projek-projek tenaga boleh diperbaharui.

Tugas mereka termasuk menilai potensi sumber tenaga boleh diperbaharui, merancang sistem tenaga, mengurus projek-projek pembangunan, serta memastikan operasi dan penyelenggaraan sumber tenaga tersebut.

Pakar tenaga boleh diperbaharui juga terlibat dalam penyelidikan dan inovasi untuk meningkatkan teknologi tenaga boleh diperbaharui serta memastikan kesesuaian dengan alam sekitar. Peranan ini memerlukan pengetahuan teknikal yang mendalam dalam tenaga boleh diperbaharui dan kemahiran dalam merancang, melaksanakan, dan mengurus projek-projek tenaga tersebut.

 

7.        Pakar pengkomputeran awan

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Pakar pengkomputeran awan adalah individu yang terlibat dalam menguruskan, merancang, dan membangunkan infrastruktur komputasi awan bagi organisasi. Mereka menggunakan pengetahuan IT untuk memastikan sumber daya awan seperti penyimpanan data, rangkaian, dan perisian berjalan dengan cekap.

Tugas mereka termasuk merancang struktur awan, menyelaraskan keperluan organisasi dengan teknologi awan, serta memastikan keselamatan dan prestasi sistem. Pakar pengkomputeran awan juga terlibat dalam pemantauan prestasi sistem, memastikan keselamatan data, dan memberikan sokongan teknikal kepada pengguna.

Peranan ini memerlukan kecekapan dalam teknologi maklumat, pengetahuan mendalam mengenai infrastruktur awan, serta kemahiran dalam pengurusan sistem komputer berpangkalan awan.

 

8.        Pemasar digital

pakar ai adalah antara 8 job paling tinggi ‘demand’ tahun 2024 - laporan

Pemasar digital ialah individu yang menggunakan platform dan strategi dalam talian untuk mengiklankan produk atau perkhidmatan. Mereka menggunakan pelbagai alat digital seperti laman web, media sosial, e-mel, dan pengiklanan dalam talian untuk menjangkau pelanggan sasaran.

Tugas mereka termasuk merancang kampanye pemasaran digital, menganalisis data untuk memahami keberkesanan kampanye, serta berinteraksi dengan pengguna dalam talian. Pemasar digital juga terlibat dalam mencipta kandungan digital yang menarik, memantau prestasi kampanye, dan menyelaraskan strategi pemasaran dengan matlamat perniagaan.

Peranan ini memerlukan keupayaan dalam penggunaan alat digital, kecekapan dalam strategi pemasaran dalam talian, dan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku pengguna dalam platform digital.

 

Apa lagi pekerjaan yang anda rasa mempunyai permintaan tinggi di masa akan datang?

 

Sumber: Relevan