Podcast kolaberasi bersama Dewan Bahasa & Pustaka DBP. Kisah anak syurga ini dihasilkan berdasarkan Buku Gambaran Syurga menurut Fakhr al-Din al-Razi yang meneliti gambaran syurga dengan persoalan serta huraian.